Praxis für psychosoziale Beratung Ursula Prazak

 

 

Familienberatung, Elternberatung & Erziehungsberatung in Mödling: 

die Praxis für psychosoziale Beratung - Ursula Prazak

 

Beratung in Mödling und Wien. Auf Wunsch auch Skype-Beratung. 

Termine unter: Telefon 0660 / 72 18 180 oder ursula.prazak(at)die-praxis.cc